Hermanager Producións · Humor, propiedade intelectual e management