Consultoría
ASESORAMENTO E DEFENSA XURÍDICA EN MATERIA DE PROPIEDADE INTELECTUAL

Asesoramento especializado en temas de dereitos de autor:

-Consultas básicas.

-Informes xurídicos.

-Redacción, estudio e negociación de contratos (discográficos, editoriais, actuacións artísticas, dereitos de imaxe …).

-Negociación e xestión de autorizacións e licenzas.

-Negociación con entidades de xestión.

-Protección de obras: inscrición en rexistros, depósitos notariais.

Defensa xurídica:

-Resolución de conflitos sobre propiedade intelectual en vía extraxudicial e en vía xudicial.